Friday, February 22, 2008

Pemimpin

DAN (INGATLAH) KETIKA TUHANMU BERFIRMAN KEPADA MALAIKAT: “SESUNGGUHNYA AKU HENDAK MENJADIKAN SEORANG KHALIFAH DI BUMI.” MEREKA BERTANYA (TENTANG HIKMAT KETETAPAN TUHAN ITU DENGAN BERKATA): “ADAKAH ENGKAU (YA TUHAN KAMI) HENDAK MENJADIKAN DI BUMI ITU ORANG YANG AKAN MEMBUAT BENCANA DAN MENUMPAHKAN DARAH (BERBUNUH-BUNUHAN), PADAHAL KAMI SENTIASA BERTASBIH DENGAN MEMUJI-MU DAN MENSUCIKAN-MU?” TUHAN BERFIRMAN: “SESUNGGUHNYA AKU MENGETAHUI AKAN APA YANG KAMU TIDAK MENGETAHUINYA.

(Al-Baqarah ayat 30)

Pengiktirafan Allah kepada kepimpinan manusia merupakan satu bentuk amanah. Maka kepercayaan untuk menguruskan alam ini perlulah difahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh insan muslim itu sendiri.
Dalam keghairahan kita untuk memilih pemimpin tidak lama lagi, apakah ciri -ciri seorang pemimpin yg perlu kita ketahui ?

CIRI-CIRI UTAMA PEMIMPIN MUSLIM SEJATI

1. BERIMAN DAN ADIL
Keimanan yang mantap akan menjelmakan peribadi yang luhur dan pastinya dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Pemimpin yang beriman akan menghalakan orang-orang di bawah tanggungjawab ke arah matlamat yang benar. Keadilan pula, akan menjamin setiap hak individu terpelihara dan suasana yang murni akan dapat dibentuk untuk memastikan kesejahteraan bersama.

2. MENGENALI DAKWAH
Ciri ini sangat penting kerana pemimpin sebenarnya adalah seorang daie yang bertanggungjawab untuk menyeru ummat ke arah penghayatan Islam yang sebenar dan menyeluruh. Apabila seorang pemimpin dapat menampilkan imejnya sebagai daie dan murabbi yang baik, peranannya akan menjadi lebih berkesan dan matlamatnya untuk melahirkan generasi yang menjadikan Islam sebagai landasan hidup akan lebih mudah tercapai. Oleh itu,aktiviti perorganisasian dan gerakan dakwah perlu diselaraskan dan sebatikan dalam kepimpinannya.

3. MENGENALI JIWA
Di antara kewajipan pemimpin ialah mengetahui segi-segi kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Pemimpin yang tidak tahu potensi-potensi dan keupayaan tidak akan dapat menjadi pemimpin yang berjaya. Malah barangkali akan menyebabkan berlakunya pelbagai kemudharatan dan malapetaka terhadap dakwah dan kepimpinannya. Oleh itu seorang pemimpin mestilah :
a) Mengetahui titik kelemahan yang ada pada dirinya lalu memperbaikinya.
b) Mencari sudut kekuatan yang ada pada dirinya serta berusaha meningkat dan memajukannya lagi.
c) Berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkayakan pengetahuan umum dan banyak mempelajari pelbagai topik, pendapat dan fikiran di dalam lapangan politik, sosial, ekonomi dan lain-lain.
d) Memberi perhatian dengan mengkaji peribadi pemimpin Islam dan bukan Islam serta mengetahui cara kepimpinan mereka, sebab-sebab dan faktor kejayaan atau kegagalan mereka.

4. PERHATIAN KEPADA ORANG BAWAHAN
Perhatian yang diberikan kepada pengikutnya adalah dengan mengenali mereka sekadar yang perlu, mengambil tahu hal ehwal mereka, ikut serta bersama-sama merasai riang dan duka dan bersungguh-sungguh mencari penyelesaian bagi masalah mereka. Semua ini dapat membantu pemimpin itu untuk mengawal serta membina thiqah orang bawahan terhadap dirinya seterusnya dapat mengambil faedah daripada suasana tersebut.
Pemimpin yang bersifat dingin terhadap orang bawahannya menyebabkan hubungan antara kedua-dua belah pihak tidak begitu intim. Anak buah yang berasa dipinggirkan mungkin akan mengambil sikap tak kisah sahaja kepada pemimpin mereka. Akibatnya sesuatu perencanaan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan tanpa kerjasama antara kedua-dua belah pihak. Walau bagaimanapun, seorang pemimpin janganlah keterlaluan dalam sikapnya unutk mengambil perhatian orang bawahannya kerana ini juga membuatkan mereka berasa dikongkong dan tidak bebas.

5. TELADAN YANG BAIK
Para pengikut sentiasa memerhatikan dan memandang kepada pemimpin sebagai model yang baik untuk diikuti dan dicontohi. Telatah pimpinan, budi pekerti, kata-kata dan segala perbuatannya mempunyai pengaruh yang sangat berkesan kepada setiap pengikutnya. Rasulullah adalah merupakan satu teladan yang amat baik bagi seluruh umat manusia. Firman Allah yang bermaksud :

“ Sesungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh ikutan yang baik”
Sedang Para sahabat pula merupakan para pemimpin yang soleh dan penganjur-penganjur yang mendapat petunjuk Ilahi yang disifatkan sendiri oleh baginda :
“ Sahabat-sahabatku umpama bintang di langit, siapa sahaja antara mereka yang kamu ikuti, maka pasti kamu akan beroleh petunjuk”
( al Hadith)

6. PANDANGAN YANG TAJAM
Kemampuan pemimpin dalam melakukan penyiasatan yang cepat dan tepat bagi mana-mana masalah serta kemampuan mengambil keputusan yang tegas dalam pelbagai situasi dan keadaan, semuanya akan menimbulkan kepercayaan dan penghargaan orang bawahan terhadap dirinya.
Sebaliknya sikap teragak-agak, kabur, resah dan tidak tegas daripada pemimpin semuanya boleh mencetuskan keadaan kucar- kacir dan menyebabkan menurunnya kepercayaan orang bawahan dan menyebabkan hilangnya pengawalannya terhadap mereka. Sesungguhnya benar sabda Rasulullah :
“ Bahawa Allah suka pada pandangan yang tajam ketika berhadapan dengan kekeliruan dan Allah suka pada akal yang matang ketika nafsu menyerang”.

7. KEMAHUAN DAN KEKUATAN
Kemahuan dan kekuatan adalah satu rukun daripada rukun-rukun keperibadian pemimpin. Dengannya segala kepayahan akan dapat diatasi. Kepimpinan dewasa ini memerlukan tekad yang kuat dan tegas serta tidak mempedulikan segala tribulasi yang mendatang.
Setiap pemimpin haruslah sedar bahawa bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan amanah kepimpinan ini. Namun dia tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali menguatkan semangat dan bersungguh-sungguh dalam setiap perencanaan dan perlaksanaan untuk memastikan matlamat-matlamat yang telah digariskan akan tercapai.

8. HIKMAH DAN MATANG DALAM TINDAKAN
Dalam menangani permasalahan hidup, pemimpin adalah merupakan tempat rujuk untuk menyelesaikan masalah. Apabila ini berlaku, pemimpin haruslah menunjukkan kematangan dalam pendapat keputusan supaya wibawanya akan meningkat.
Hikmah di sini bermaksud supaya semua tindakan dan keputusan yang berhasil kesan yang positif dan perlaksanaannya tidak bercanggah dengan syariat. Oleh itu sekiranya perlu kepada ketegasan atau kelembutan maka ia perlu diberikan penekanan sepenuhnya.

9. OPTIMISME
Optimisme adalah antara perkara-perkara dasar yang penting bagi peribadi yang memimpin. Oleh yang demikian pemimpin harus bersifat optimis, berharapan penuh dan berlapang dada. Tetapi ini janganlah pula memalingkan daripada membuat perhitungan di atas sebab yang boleh menggagalkan usahanya pada masa-masa yang akan datang.
Sikap berputus asa adalah merupakan satu faktor terpenting yang boleh menyebabkan keruntuhan dan kemusnahan dalam kehidupan orang perseorangan dan kumpulan-kumpulan tertentu. Tidak harus dikatakan berputus asa itu satu hikmah atau satu kebijaksanaan sepertimana tidak harus juga harapan itu dinamakan terburu nafsu. Begitu juga harapan itu janganlah ditundukkan kepada tekanan-tekanan sentimen tapi hendaklah selaras dengan suara akal serta perencanaan yang teratur.
Agama Islam hari ini sedang mengharungi perjuangan yang sengit sama ada di dalam mahupun di luar perjuangan, di segenap pihak dan di pelbagai bidang serta lapisan. Oleh itu tidaklah sama sekali sesiapapun melarikan diri daripada medan perjuangan dan membelakangkan diri daripadanya. Malah perjuangan itu harus dihadapi dengan hati yang gigih dan tabah disertai tekad dan azam untuk melawan kebatilan dan menegakkan kebenaran.

10. MENGAMALKAN SYURA
Syura merupakan institusi teras dalam kepimpinan Islam. Perlaksanaan syura melambangkan sikap terbuka seorang pemimpin dalam menentukan mauqif dan pendirian secara bersama, walaupun seorang pemimpin itu mungkin mempunyai pandangan yang tersendiri di dalam sesuatu perkara. Melalui syura juga mauqif dan keputusan yang dibuat adalah lebih baik kerana wujud gabungan idea antara pemimpin dan pihak lain.

11. KOMBINASI NILAI UMARA’ DAN ULAMA’
Umara’ ialah golongan yang wajib ditaati seperti yang telah dinaskan di dalam al Quran iaitu pada perkara yang menepati syariat Islam. Ulama’ pula adalah setinggi-tinggi darjat manusia kerana ulama’ itu pewaris nabi. Maka ciri-ciri umara’ dan ulama’ perlu diintegrasikan untuk melahirkan natijah kepimpinan yang benar-benar mantap yang didokong oleh karisma kepimpinan, ketinggian ilmu dan inayah daripada Allah.

12. DAYA TARIKAN SEMULAJADI
Ia adalah satu tabie yang mana sekiranya ada pada diri maka dia dapat menarik hati orang lain tanpa usaha yang banyak, kethiqahan, muka manis dan sikap yang peramah merupakan penarik zahiriah yang kuat pengaruhnya untuk mewujudkan asa kepimpinan yang baik dan berkesan. Dan inilah adalah satu unsur pembentukan peribadi yang kuat sekali.
Kesimpulannya, untuk membina ciri-ciri unggul seperti di atas, tiga perkara di bawah perlu diberikan penekanan serius oleh setiap pemimpin iaitu :

a) KEBERSIHAN JIWA DAN ROHANI
Pemimpin haruslah merasakan beratnya amanah yang dipikulnya dan dialah orang yang paling patut menunaikannya. Di samping itu, segala tanggungjawab kepimpinan dan kewajipan terhadap masyarakat umum sekali pun banyak dan besar, tidaklah harus menghalangnya dari memberi perhatian kepada dirinya sendiri dan menyelidik serta memeriksa segala kea’iban dan dosanya sendiri. Jangan diri tertipu dengan kerja-kerja yang tidak habis itu sehingga boleh menghilangkan keikhlasan yang mengakibatkan kesan kerjanya sia-sia. Allah tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan yang suci ikhlas dan baik sahaja.
Firman Allah :
“ Dan kami perhatikan amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu-debu yang bertaburan”
(al Furqan : 23)
Seorang pemimpin mestilah sentiasa mengingati Allah, sentiasa mengingati mati, tentang kubur, neraka dan syurga. Hendaklah dia mengelolakan amalannya, memperbanyakkan amalan sunat, tidak meninggalkan qiamulail dengan solat tahajjud di tengah malam.
Firman Allah :
“ Bahawa mendirikan solat pada waktu tengah malam adalah sangat baik dan kesannya serta lebih betul sebutannya”
(al Muzammil :

b) KESIHATAN BADAN DAN KEKUATANNYA
Pemimpin juga janganlah mengabaikan kesihatannya, orang mukmin yang gagah lebih dicintai oleh Allah berbanding mukmin yang daif. Tuntutan-tuntutan dakwah dan bebanan tanggungjawab sebagai pemimpin tidak akan terdaya dilaksanakan oleh orang-orang yang lemah dan sakit tubuh badannya.
Posisi kepimpinan adalah penuh dengan pemikiran, kerja dan perjuangan yang bersambung-sambung dan tidak berhenti-henti. Beberapa posisi ini mempunyai kaitan saraf dengan pusatnya yang kompleks dalam tubuh seseorang. Oleh itu, selagi anggota tubuh dan pancaindera tidak berada dalam keadaan siaht dan cergas, maka seseorang itu akan kehilangan tenaga untuk menyalurkan daya kepimpinannya.

c) KEUPAYAAN MENTAL DAN PEMIKIRAN
Begitulah juga akal memerlukan bahan-bahan yang boleh mengalakkan kesuburan, kematangan dan keuntungan.
Bagi pemimpin, makanan fikiran haruslah terdiri daripada pelbagai bahan. Tidak patut seseorang itu mengatakan bahawa dia sudah berpada dengan pengetahuan Islamnya sahaja tanpa mengetahui sejarah silam serta lain-lain ilmu. Maka selagi pemimpin itu tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan tidak mengikuti perkembangan semasa dari pelbagai bidang, maka dia tidak akan mampu memikul segala tanggungjwab dan merentasi cabaran semasa yang wujud berkesan.

Memandangkan kepimpinan merupakan taklif syarie yang sangat besar peranan dan kedudukannya dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, maka seharusnya individu yang diamanahkan sebagai pemimpin melengkapkan diri dengan pelbagai bekalan kepimpinan yang ditunjangai pula dengan keikhlasan dengan semata-mata mencari mencari mardhatillah.
Tarbiah diri, mensyuarat, doa, tawakkal dan muhasabah perlulah dijadikan agenda penting dalam melaksanakan amanah kepimpinan ini.
Semoga amanah kepimpinan yang dipegang dapat menjadi amal soleh yang akan mendapat ganjaran setimpal daripada Allah.


artikel dipetik dari sini dan sini.


13 comments:

 1. satu pun ciri ciri di atas tiada pada saya. Tapi jika saya menang pilihanraya ini, saya akan berikan projek juta juta pada pengundi saya..hik hik..

  ReplyDelete
 2. adiejin,
  wah...mcm tu boleh lah saya undi YB ya...tapi janji ya (janji manis ke janji pahit??) bagi saya projek juta-juta ... (tapi yg pasti 50% masuk poket saya...hehehe)

  ReplyDelete
 3. Asalamualaikum, Puan mengundi di mana, ya? Saya di Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak...

  ReplyDelete
 4. Puan NeenaUmi,
  saya mengundi kat sebelah rumah seberang jalan jek... kat SMK Seksyen 7, Shah Alam...

  InsyaAllah, jumpa puan di Pesta Buku Antarabangsa 2008 ... nanti nak beli semua novel puan dan janji puan mesti tulis sikit kata semangat dan sign kat novel tu...

  ReplyDelete
 5. Maha Suci Allah. Sukarnya nak menjadi pemimpin dan kita semua adalah pemimpin ,untuk diri sendiri dan orang yang diamanahkan ..takut nya rasa terlalu banyak kekurangan pada diri, thanks for sharing .

  ReplyDelete
 6. Salam Nurazzah...memang sukar untuk menjadi seorang pemimpin kerana pemimpin terpaksa memikul satu tanggungjawab dan amanah yang begitu besar kepada mereka yang dipimpinnya....

  Thanks for sharing...

  ReplyDelete
 7. :-) in a kingdom of the blind - a one eyed man is king!

  ermm....salah tajuk kah saya?

  idham

  ReplyDelete
 8. Silversarina,
  Ya, sebenarnya mmg susah nak jadi pemimpin. Jika orang yg berebut-rebut nak pegang jawatan tu sedar betapa besarnya tanggungjawab yg perlu dipikul dan kesannya jika pemimpin tidak amanah dsb, mesti awal-awal dah tarik diri. tapi itu lah jika sudah dilihat bhw dgn menjadi pemimpin adalah sbg batu loncatan utk menjadi kaya-raya (erti kata lain hanya memikirkan kesenangan duniawi)

  ReplyDelete
 9. KakLady,
  nak jadi ketua(pemimpin) dlm satu unit yg kecil pun dah byk masalah (cthnya: mcm kat pejabat, jadi Ketua Jabatan ke) apalagi nak jadi pemimpin sebuah negara....
  tapi kita sendiri mmg sudah maklum adalah pemimpin kpd diri kita sendiri(ini adalah sekecil-kecil unit), dan kita juga pemimpin kpd anak-anak kita, suami pula pemimpin dlm rumahtangga...

  ReplyDelete
 10. Idham,
  I think I got what you meant...

  salah satu tanda-tanda Hari Kiamat semakin dekat..."orang-orang yg tidak berilmu (baca b*d*h) menjadi pemimpin"

  hehehe... baru bangun tido' ka?.... pakar motivasi tertido dlm salah satu sesi yg dikendalikan sehingga mengeluarkan bunyi ...kroh..kroh..kroh !!!

  ReplyDelete
 11. pemimpin ni besar tanggungjawabnya...


  kalo x mampu,undur diri saja...

  biar yg sedia melaksanakan saja yg di beri tanggungjawab..

  ReplyDelete
 12. mama ranggie,
  mmg benar...

  masalahnya yg empunya diri tak sedar diri,.... ada yg sudah diberitahu terang-terang suruh berundur pun, pun tak mahu berundur jugak...perasan diri masih dikehendaki menjadi pemimpin...

  saya suka politik di Jepun terutamanya, jika sesuatu perkara dibawah tangungjawab mereka menjadi masalah, pemimpin nya akan undur diri secara terhormat... tak payah paksa paksa pun suruh turun...

  ReplyDelete
 13. salam

  pilihlah yang beragama ...

  jangan dipilih yang kaya ...

  tak gitu kak azzah ....

  thx 4 everything
  luv u
  muah muah muah

  ReplyDelete

Berikan sumbangan terbaik anda! Teruskan menyumbang ke Tabung Aqsa2Gaza Emergency Relief sekarang!!! Akaun Maybank Islamic: 5515 7500 4299 Akaun Bank islam : 12 092 01 003490 4 Kemudian sila maklumkan kepada: admin@aqsasyarif.org.my

Nak Baca Entri Lain? Klik Sini....